0
Košík je prázdný
0

  Ochrana osobných údajov

  SORTEC EUROPE s.r.o.

  Firma SORTEC EUROPE, s.r.o., ako prevádzkovateľ internetovej stránky www.sortec.sk sa zaväzuje rešpektovať súkromie svojich zákazníkov a obchodných partnerov. Pre účel komunikácie je však nutné zhromažďovať aj údaje, ktoré sú klasifikované ako osobné. Pre správnu a rýchlu komunikáciu so zákazníkmi a obchodnými partnermi potrebujeme vedieť nasledujúce informácie:

  Koncoví zákazníci:

  • Meno a priezvisko
  • Úplnú poštovú adresu
  • Telefónne číslo za účelom kontaktovanie kuriérskou službou

  Veľkoobchodní zákazníci:

  • Meno a priezvisko kontaktnej osoby
  • Obchodný názov firmy
  • IČO
  • DIČ (v prípade plátcu DPH aj IČ DPH)
  • Presnú fakturačnú adresu
  • Telefónne číslo za účelom kontaktovania kuriérskou službou

  Tieto informácie sú nutné pre správnu identifikáciu kupujúceho. Používame ich k realizácii a zaúčtovaniu platby za objednaný tovar, za účelom správnej dodávky tovau a pre komunikáciu so zákazníkom.

  Všetky zhromaždené osobné údaje sú chránené pred zneužitím. Tieto údaje sa nachádzajú na serveri poskytovateľa webhostingových služieb, ktorý je zodpovedný za ich ochranu. Firma SORTEC EUROPE, s. r. o. nenesie následky prípadného zlyhania poskytovateľa webhostingových služieb.
  Dočasné údaje o obsahu košíka a prihlásenom zákazníkovi sa ukladajú pomocou cookies do počítača, na ktorom je zákazník práve prihlásený.
  Firma SORTEC EUROPE, s. r. o. prehlasuje, že všetky osobné údaje považuje za dôverné a v žiadnom prípade a za žiadnym účelom ich neposkytne žiadnym tretím subjektom.

  Pre informácie o našich novinkách a ponukách pravidelne zasielame registrovaným VO zákazníkom a MO zákazníkom, ktorí o to požiadali pomocou formulára na hlavnej stránke, ponuky formou e-mailu. Pokiaľ však zákazník nesúhlasí so zasielaním týchto ponúk, môže sa z ponukového mailinglistu odhlásiť, a to v prípade VO zákazníka odškrtnutím tlačidla "Súhlasím so zasielaním ponúk a noviniek e-mailom" v sekcii "Moje konto", a v prípade MO zákazníka zadaním svojej e-mailovej adresy do formulára "Pre posielanie noviniek zadajte e-mail" v pravom stĺpci na hlavnej stránke a stlačením tlačidla "Odhlásiť". Svoje rozhodnutie môže zákazník kedykoľvek slobodne zmeniť. V prípade, ak VO zákazník žiada o zmenu údajov v registračnom formulári, prípadne o výmaz z našej databázy zákazníkov, môže nás o to kedykoľvek požiadať telefonicky, faxom alebo e-mailom.

  Zákazník vyjadrí svoj súhlas so zhromažďovaním svojich osobných údajov registráciou na našej stránke a používaním našej stránky.

  V Bratislave, 2. januára 2007